หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

1 กรกฏาคม 2560 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

1 กรกฏาคม 2560 
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
_____________________________________


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Sticker Line Daruna Holiday

                     Sticker โรงเรียนดรุณาราชบุรี

                                            ครูและนักเรียนตั้งใจทำ
                                            ใส่ใจวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมเข้าค่ายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

พิธีเปิดกอง ค่ายลูกเสือ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

การแสดงยามค่ำคืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

      กิจกรมแปรอักษรเนื่องในโอกาสการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ 100 วัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กลางคืน และ ไฟ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กลางคืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ ไฟ

ในภาพอาจจะมี กลางคืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางคืน และ ไฟ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน และ ไฟ