หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันมหาธีรราชเจ้า 2559

               วันที่ 25 พฤศจิกายน มีการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้าเพื่อระลึกแด่พระบาทสมด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้เป็นบิดาแห่งลูกเสือไทย         ร่วมกันจิตอาสาเก็บขยะตามทางเพื่อทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช