หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สภานักเรียนและน้อง ๆ เตรียมความพร้อมเพื่อพี่ ๆ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา12.15น. นักเรียนและครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีอำลาพี่ ม.6 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2558 ..ส่งคนดีสู่สังคม..  และจะมีพิธีจริง 17 ก.พ. 2559