หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน คุณพ่ออธิการ คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อรองอธิการ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด คุณพ่อผู้จัดการ คุณพ่อสนธยาไทยสนธิ และคุณพ่ออธิการบ้านเณร คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ ที่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นกำลังใจ คุณครูทุกท่านที่ไปช่วยค่าย เยี่ยมค่าย และส่งกำลังใจไปช่วย ท่านผู้ปกครอง คณะครูสายชั้น ม.1 ที่ร่วมดำเนินการ ตลอดจนลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนที่ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม จากการประเมินผลในภาพรวม ทั้งคุณครูและเด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์และความประทับใจกันถ้วนหน้า