หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     กิจกรรมเดินสวนสนาม ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดราชบุรี  เป็นการเดินฉลองวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559วิดีโอจากสถาบันราชบุรีศึกษา