หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

1 กรกฏาคม 2560 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

1 กรกฏาคม 2560 
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
_____________________________________


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-